1 czerwca, czyli po prostu Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 roku. Obchodzony jest od 1955 roku w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

Jak wiecie w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca. W naszych podróżach spotkaliśmy wielu małych mieszkańców odwiedzanych krajów, w dwóch najbliższych wydaniach widokówek przedstawimy Wam różne dzieciaki w różnych, nie zawsze niestety pozytywnych dla nich sytuacjach.

Tekst opublikowany w „Gazecie Powiatowej” 26 maja 2015 roku.