Sie verlassen den amerikanischen Sektor, czyli Checkpoint Charlie w Berlinie

Berlin po podzieleniu w 1945 roku na cztery strefy okupacyjne stał się główną sceną polityczną zimnej wojny, znaczonej takimi wydarzeniami jak blokada Berlina Zachodniego w latach 1948-1949, czy kryzys związany z zamknięciem miasta murem 13 sierpnia 1961 roku Zdjęcia ze zburzenia muru 9 listopada 1989 roku obiegły cały świat Berlińczycy szybko usunęli ślady podziału miasta i dzisiaj niełatwo... więcej