„Hic natus est conradus”, czyli tropimy Mickiewicza w Wilnie

Aby obejrzeć Wilno prawie z lotu ptaka warto wdrapać się na Górę Zamkową, żeby z jej szczytu obejrzeć panoramę miasta i określić cele turystyczne dalszej wędrówki Ta góra nazywana jest przez Litwinów Górą Giedymina – była pierwszym zamieszkałym miejscem w okolicy We wczesnym średniowieczu stała tutaj drewniana warownia książęca, a od 1323 roku pełniła rolę stałej siedziby władców Litwy Do dziś pozostała... więcej

Panno Święta, co (…) w Ostrej świecisz Bramie, czyli kościoły w Wilnie

Wszyscy Polacy udający się do Wilna zawsze kierują swoje kroki do Sanktuarium Ostrobramskiego To zawieszona wysoko nad brukowaną ulicą, przeszklona i rozświetlona Ostra Brama, zwana przez Litwinów Miednicką jest jednym z symboli Wilna Umieszczony tam wizerunek maryjny od stuleci przyciąga pielgrzymów, obraz jest równocześnie łatwo dostępny i ukryty Można go zobaczyć przez okno ze staromiejskiej ulicy, a po wejściu do... więcej

Litwo, ojczyzno moja… czyli cmentarz na Rossie w Wilnie

Ilu z nas, pacholęciem będąc otrzymało zadanie nauczenia się 40 pierwszych wersów z „Pana Tadeusza”, autorstwa Adama Mickiewicza Wydaje się, że chyba wszyscy, a ilu zastanawiało się, czemu polski nasz tekst zaczyna się słowami; „Litwo, ojczyzno moja…” Cmentarz katolicki na Rossie (Rasu kapines) leży po obu stronach ulicy Listopadowej, która dzieli go na Starą Rossę i Nową Rossę O wiele ciekawsza stara Rossa... więcej