1 czerwca, czyli obchodzimy Dzień Dziecka

Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu. W wielu rozwiniętych krajach praca dzieci poniżej określonego wieku jest uważana za niestosowną lub za formę wyzysku.
Pracodawcom zwykle nie wolno najmować dzieci poniżej takiego wieku. Ten minimalny wiek zależy od kraju i od typu pracy, jaką osoba taka miałaby wykonywać. Międzynarodowa Organizacja Pracy ustaliła minimalny wiek dziecka na 14–16 lat.
Nie odwiedzaliśmy fabryk i do końca nie wiemy, jak pracują dzieciaki, jednak z naszych obserwacji wynika, że często są zmuszane do pracy i żebraniny na ulicach i tam, gdzie znajdują się turyści. Pokazujemy drugą część naszych spotkanych maluchów z okazji Dnia Dziecka.

Tekst opublikowany w „Gazecie Powiatowej” 2 czerwca 2015 roku