Psków, czyli ikonostas i Lenin w jednym stoją grodzie

Centralnym, najbardziej widocznym elementem sztuki sakralnej w cerkwi jest ikonostas, składający się z ikon ułożonych według pewnego schematu. Nazwa ta wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie „ścianę ikon” (ikon – obraz, stasis – ściana).

Ikonostas – spełnia podwójną funkcję. Oddziela mianowicie prezbiterium od nawy głównej, gdzie znajdują się wierni, a także jest wizualną wersją prawd wiary. Patrząc na poszczególne ikony wierni zapoznają się ze świętymi, z tajemnicą Objawienia, z majestatem Chrystusa Króla.
Ikonostas zrodził się głównie z potrzeby oddzielenia miejsca „święte świętych” – gdzie kapłani sprawowali Boską Liturgię, od części dla wiernych. Początkowo były to barierki, na których ustawiono z czasem rząd ikon. Największy na świecie, mierzący 42 metry ikonostas znajduje się w Pskowie, na Kremlu w soborze świętej Trójcy, gdzie można podziwiać kunszt artystów kościoła wschodniego i podpatrzeć zwyczaje oraz obrządki prawosławne, nie przeszkadzając przy tym wiernym.

O tym, że jesteśmy w Rosji, po wyjściu z Kremla przypomni nam pomnik Lenina, stojący na placu w centrum miasta, wskazujący kierunek rozwoju, a może tylko sklepik z pysznymi pskowskimi lodami. Nie możemy Wam prezentować zbyt wielu zdjęć z wnętrz cerkwi, ponieważ zwykle zakazane jest fotografowanie w miejscach czynnych sakralnie, a my staramy się szanować prośby tubylców.

Tekst opublikowany w „Gazecie Powiatowej” 2 października 2012 roku.